Vrouwen van Nu, afd. Zoelen en Avezathen

De NBvP is een ledenvrijwilligersorganisatie van 50.000 vrouwen waar het merendeel van de activiteiten door vrijwilligers(leden) wordt gedaan. Er zijn 559 plaatselijke afdelingen en Kapel- en Kerk-Avezaath vormen met Zoelen de afdeling Zoelen en Avezathen.

De afdeling telt momenteel 100 leden en de vereniging heeft een scala aan activiteiten, zoals lezingen, voordrachten, muziek en een kerstavond. Er zijn 2 leeskringen, een cultuurclub, een dansgroep, een fiets- en reiscommissie, een commissie ziekenbezoek en 2 keer per jaar een doeavond. In 2015 hopen wij ons 70 jarig jubileum te vieren.

De afdeling Zoelen en Avezathen heeft elke 3de maandag van de maand, van september tot en met mei, om 20.00 uur haar vaste avond in het dorpshuis De Avezathen, terwijl aparte/speciale avonden en/of evenementen in een boekje staan met het eigen programma 2014 – 2015.

De jaarcontributie bedraagt voor 2014/2015 € 48,50.

Secretariaat:
Mevrouw Sia Schrale
0344 682047
m.schrale@upcmail.nl

kapelavezaath.info