Vind jij het leuk om je voor het dorp in te zetten? En samen te werken aan de toekomst van ons dorp? Lees hieronder de verschillende functies. 


Wat is de dorpsraad?

De dorpsraad is een stichting die als doel heeft: de leefbaarheid in Kapel-Avezaath op allerlei gebieden zo veel en zo goed mogelijk te behartigen en te bevorderen. De leefbaarheid in ons dorp wordt bepaald door drie pijlers:

• de sociale omgang met elkaar 

• dorpsfaciliteiten en -ontwikkeling 

• zorg en welzijn

Binnen deze pijlers is de dorpsraad aanspreekpunt voor de bewoners, de gemeente, verenigingen en partijen.
 

Wat doet de dorpsraad?

Op dit moment bestaat de dorpsraad uit vier personen: Cor Oostveen, Olof Kooij, Judith de Groot en Ruben de Wit. De primaire taak van het bestuur is uitvoering geven aan de projecten uit het Dorpsontwikkelingsplan.
Voor deze projecten zijn verschillende werkgroepen opgezet, zoals de werkgroepen verkeersveiligheid, dorpsverfraaiing, zwerfafval en communicatie. En het leuke hiervan is dat je werk direct zichtbaar is.

Wil je meer weten over de dorpsraad en de lopende projecten? Kijk dan eens op www.kapelavezaath.info/dorpsplan

Waarom zijn we op zoek naar leden voor de Dorpsraad?

Cor en Olof gaan binnenkort stoppen. De belangrijkste werkzaamheden zijn inmiddels overgedragen. Zo is Judith sinds 1 maart de nieuwe penningmeester en Ruben neemt de voorzittershamer over van Cor. Het zou erg fijn zijn als er enthousiastelingen in het dorp zijn die de lege plekken van Cor en Olof willen innemen! 


Daarom zijn we op zoek naar jou!

Om het dorp verder te helpen, zijn we op zoek naar versterking. 

• Ben je betrokken bij het dorp?

• Woon je in Kapel-Avezaath?

• Neem je graag initiatief? 

• Kun je goed verbinden tussen bewoners?

• Vind je het leuk om samen te werken met de verschillende werkgroepen?

• Ben je bereid hier gemiddeld 2 uur per week aan te besteden? 


Lees dan de verschillende functies die beschikbaar zijn!


Wie zoeken we? 


Algemeen bestuurslid: mede verantwoordelijk voor de invulling van de doelstellingen en activiteiten van de Dorpsraad. Zijn of haar taken zijn: 

• Bevordert de samenwerking tussen verenigingen en andere partijen;

• Leiding geven aan (tijdelijke) commissies;

• Denkt actief mee over het beleid; 

• Signaleert problemen en draagt oplossingen aan;

• Bewaakt mede de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen.


Heb je interesse of wil je meer weten? 

Stuur dan een mail naar dorpsraad@kapelavezaath.info en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

kapelavezaath.info