Dorpsverfraaiing, op zoek naar het verhaal

Zo opende Michel Lafaille zijn voordracht op de bijeenkomst van de werkgroep “Natuur in Kapel Avezaath” op donderdag 17 oktober jl. Na de introductie door voorzitter Ad Lodder volgde een inspirerend verhaal over hoe Kapel Avezaath door natuur verfraaid kan worden.

Michel Lafaille refereerde aan de lange historie van Kapel Avezaath en de herkomst van haar naam. ‘Ave’ komt uit het Germaans en staat voor het woord ‘aivo’, wat voor “eeuw of eeuwenoude’ staat. ‘Zaath” is afgeleid van ‘sate’, wat in het Oudnederlands ‘woning’ betekent. Vrij vertaald betekent Avezaath dus ‘de woning van de oude heer’, in ons dorp met een kapel.

Er ontvouwde zich een mooi plan om de biodiversiteit in ons dorp te vergroten en te verrijken. Hij stelde voor om, bij de ingangen van het dorp, Ruimtelijke silhouetten of contouren van een huis te plaatsen, als een welkom aan de passant. Of wat te denken van grote bouwsels van gevlochten wilgentenen, als levende bakens op verschillende plekken in het dorp. 

Een idee wat veel bijval van de ruim 40 aanwezigen kreeg, was het plaatsen van rijen knotbomen, om de overgang van de straten en wegen en de open velden en weiden te markeren om zo verbinding te maken tussen de verschillende delen van ons dorp. 

Tot slot hield Michel een pleidooi om verschillende voortuinen te betrekken in het plan. Als bijzondere tuinen die een eigen verhaal vertellen. Zo noemde hij als voorbeeld een schooltuin, een historische tuin en een openbare groentetuin. Hij hoopte dat huiseigenaren hun voortuin een verhaal willen meegeven, passend bij het gekozen thema, met als doel ons dorp fraaier te maken.

De aanwezigen raakten steeds meer geïnspireerd en al snel bood de eerste vrijwilliger zich aan voor de nog te maken silhouetten bij de ingangen van ons dorp. De voorzitter bedankte Michel Lafaille en vroeg eenieder na te denken over de plannen. De werkgroep “natuur in Kapel Avezaath” gaat nu aan de slag om het plan de concretiseren en de benodigde financiële bronnen aan te boren. In februari 2020 volgt opnieuw een avond waarbij een definitief plan voorgelegd wordt.

Helaas heeft het coronavirus roet in het eten gegooid en is het tot nu toe niet mogelijk geweest opnieuw een avond te organiseren.

Opname bijeenkomst Natuur in het dorp


Op zoek naar het verhaal

Download hier de presentatie van Michel Lafaille


Voor meer informatie:

Ad Lodder (06-22438101), Pieta van het Hoofd, Leon Kooij, Gerie Kooij en Olof Kooij.

Belangrijker is de vraag wat de bewoners vinden en welke ideeën zij hebben.


Wil je reageren of heb je ideeen? Plaats ze hieronder.

2 reacties op “Natuur in het dorp

  1. De beplanting op de Hoge Hof is een wirwar van verschillende planten en struiken. De atruiken in het middendeel van de straat zijn ook vrij hoog waardoor kinderen iet goed opvallen. Idee om deze beplanting meer hetzelfde te houden door de straat heen zodat er meer een eenheid komt. En lagere beplanting ivm veiligheid voor de kinderen. Of een idee om dit door de bewoners van de straat zelf te laten onderhouden iov 2x per jaar de gemeente.
    (Claudia van Trigt, 12 november 2019 om 06:13)
  2. Onder de titel ‘Natuur in het Dorp’ organiseerde de Dorpsraad van Kapel-Avezaath onlangs een bijeenkomst voor dorpsgenoten en andere belangstellenden, met als doel het dorp groener en bloemiger te maken. Behalve een flink aantal dorpelingen waren Meer lezen Subsidiekader. Het college van B en W wil het subsidiebeleid veranderen. De subsidieaanvrager zou onder meer moeten aantonen in welke mate haar activiteiten bijdragen aan de belangen van de Tielse bevolking. De VVD wil getoetst zien Meer lezen
    (Emilie Bendsen, 8 januari 2020 om 14:26)

Reageren

89  +    =  95

kapelavezaath.info