De Twee Sluizen is een afgelegen buurtschap en maakt deel uit van het dorp Kapel-Avezaath. Jammer genoeg is het bij de gemeentelijke herindeling van 1978 toebedeeld aan de gemeente Buren. 

Waar de naam Twee Sluizen vandaan komt is onbekend. Misschien waren er ooit 2 sluizen om de waterhuishouding te regelen want het is laaggelegen gebied. De Twee Sluizen bestaan eigenlijk uit twee rijen huizen. Halverwege staat nog steeds de pomp. Oorspronkelijk liep de straat bij de eerste rij huizen vanaf het Roodakker links strak tegen die huizen aan tot aan de Lutterveldsestraat. Als je de deur uitkwam stond je gelijk op straat. Zie onderstaande foto’s.

1960 de originele weg op de Twee Sluizen. (foto Leny Pippel)

Zwezerijn 1960. (foto Leny Pippel)

Met het drukker wordende verkeer was die situatie natuurlijk onhoudbaar. Rond 1984 is men begonnen dit deel van de weg naar de andere kant te verleggen. Tegelijkertijd is toen ook riolering en gas aangelegd. De meeste van de authentieke huizen zijn inmiddels verbouwd of helemaal afgebroken en vervangen door moderne woningen.

In 1876 was het water in de Linge zo hoog dat hij overstroomde waardoor o.a. de Twee Sluizen onder water liepen. De bewoners werden toen ondergebracht in het schoolgebouw.

De pomp werd vroeger gebruikt voor drinkwater maar ook om een brand mee te blussen.

(foto Joop Janssen)
1940 de kar met textiel van Bertus Koenen met Maai van Dijk, Betje Zwezerijn en Hennie Visser. (foto Leny Pippel)

Deze foto is uit 1940 met Maai van Dijk, Betje Zwezerijn en Hennie Visser bij de kar met textiel van Bartus Koenen uit Kerk-Avezaath.

Nog enkele foto’s  van de Twee Sluizen:

Met koninginnen dag, 1937-38 ringsteken, met Dirk Jan en Jen Zwezerijn. (foto Leny Pippel)

Marinus van Dijk (de Koning) met zoontjes Jan en Ries. (foto Leny Pippel)


Op de bok Gaart Geurtsen en Cootje Geurtsen, deze wagen was de boeren bruiloft. (foto Leny Pippel)


kapelavezaath.info