Bijdrage Joop Janssen met medewerking van Dick Grendel

1900, collectie Joop Janssen

Het  schoolgebouw stond vroeger aan de Zoelensestraat tegenover de kerk. Op deze kaart uit 1900 staan de leerlingen en het onderwijzend personeel netjes opgesteld in “de Pasch” (zie hoofdstuk het Dorp) voor de fotograaf. 

De school is afgebroken, maar het schoolhuis is blijven staan. Een leuk weetje is dat volgens het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden Kapel-Avezaath in 1839 een inwonertal van 420 had en er gemiddeld 60 leerlingen op school zaten.

1930, collectie Joop Janssen

Zo zag de school er in 1930 uit, vanaf de andere kant. Deze kaart is uitgegeven door S.H.C. van Ooijen.  De kastanjebomen waren hier nog jong, maar ze staan er nog steeds. De school had 3 lokalen, zodat er in elk lokaal 2 klassen zaten. Met 6 jaar werd er naar school gegaan.

Deze school voldeed echter niet meer aan de eisen van de tijd, zoals gebrekkig sanitair,  ’s winters  verwarming met kolenkachels, hoge lokalen. En daarom is er een nieuwe gebouwd op de hoek van de Kromme Steeg en de Hoge Hof.

1960, collectie Joop Janssen

Op deze ansichtkaart, uitgegeven door M. van Geerenstein, is deze nieuwe school te zien. De ingebruikname was in 1960. Ook weer met 3 lokalen. Toen in Kapel-Avezaath ook de kleuters naar school moesten is er eerst een houten gebouw, genaamd” Kapelhof”, bijgeplaatst aan de Hoge Hof. Ook de kleuters uit Wadenoijen konden hier naar toe. 

1978, foto Dick Grendel
1978, foto Dick Grendel

Voordat de gemeentelijke herindeling in 1978 een feit zou worden, liet de toenmalige Gem. Zoelen een kleuter- en een handenarbeidlokaal aan de lagere school vast bouwen. De kleuterschool kreeg de naam “De Appeltjeshof”.

Voorkant nieuwe kleuterschool (foto Dick Grendel)
Achterkant nieuwe kleuterschool ( foto Dick Grendel)

Na 1 aug. 1985 werd alles basisschool “De Hoge Hof”.

Het houten gebouw kreeg nu een andere functie. Het ene lokaal werd lesruimte voor Marieke en het andere lokaal werd een verenigingsgebouw, de Lingehof. Hierin zaten de Jeugdsoos en de Ouderensoos. Ook het stenen gedeelte dat er nu nog staat werd eraan gebouwd. Hierin gaf Marieke ook uitvoeringen.

In 2003 brandden de noodlokalen af en werden gesloopt. De Lingehof werd tijdelijk ondergebracht in het handenarbeidlokaal van de school.

Sloop afgebrande gebouw (Foto Dick Grendel)
Sloop afgebrande gebouw (Foto Dick Grendel)

Na de vernieuwbouw van de school in 2008 is de Lingehof geïntegreerd in “De Toverboom”, een multifunctioneel dorpscentrum in het schoolgebouw.

Wat al vele jaren dreigde werd in 2021 waarheid. De school werd gesloten voor normaal onderwijs door een tekort aan leerlingen. Hierdoor zijn de kinderen uit Kapel-Avezaath nu genoodzaakt onderwijs te volgen in andere dorpen of Tiel. Gelukkig is het schoolgebouw niet verloren want het is nu een dependance van de Cambier, een school die zich toelegt op speciaal onderwijs.

De toekomst van De Kapelhof is inmiddels ook duidelijk. Hier heeft zich Stichting Flipje gevestigd. Dat is een organisatie die begin 2021 is opgericht door vrijwilligers met een migratieachtergrond. Zo wordt er o.a. onderwijshulp geboden. Het doel is om een brug te vormen tussen diverse culturen.

De basisschool anno 2019 (foto Joop Janssen)

kapelavezaath.info