We zijn een groep van vrijwilligers die met veel enthousiasme probeert om Kapel Avezaath zoveel mogelijk van zwerfafval te ontdoen. Met grote regelmaat zullen inwoners van Kapel Avezaath (en anderen) ons langs de weg tegen kunnen komen in het kader van Schoon Tiel.

Op dit moment bestaat de groep uit de volgende vrijwilligers:
Riet van Buren, Erna Hoogmoed, Jan de Leeuw, Dirk Roos, Piet Koehein, Ko Laponder, Ruben de Wit en Olof Kooij.
Tijdens ziekte of afwezigheid door vakanties, is Ad Verwers bijgesprongen.

Wilt u een steentje bijdragen bij het opruimen van zwerfafval dan kunt u contact opnemen met Olof Kooij, Moleneind 12a (tel. 06-30025433) of via email: o.kooij@upcmail.nl

kapelavezaath.info