Richtershof  is een nieuwe straat in Kapel-Avezaath. Hoogstwaarschijnlijk is het een oude benaming voor gerechtshof. En misschien was er wel een rechtbank in Kapel-Avezaath want de  geslachten van Brakel, die van 1547-1724 op de Muggenborch woonden, bekleedden onder meer de functie van rechter. 

Voordat er huizen aan de oostkant van Richtershof gebouwd konden worden, heeft de gemeente Tiel eerst laten onderzoeken of er archeologische resten in de grond zouden zitten. Archeologen van de ACVU-HBS uit Amsterdam hadden middels proefsleuven al vooronderzoek gedaan en aanwijzingen gevonden voor een middeleeuwse nederzetting.

(foto Joop Janssen: de proefsleuven waren onder de omgewoelde grond.)
(foto Joop Janssen)

In 2008 werd met de opgraving begonnen en uiteindelijk bleek het te gaan om een boerderij, die de gehele 13de eeuw in gebruik was geweest. Een voor die tijd  uitzonderlijk grote boerderij van 32 x 14 m. De boerderij was gebouwd met houten palen. De muren waren van vlechtwerk dat met klei was dichtgesmeerd. Het dak was van stro. Mensen en dieren leefden in dezelfde ruimte. Gezien de vele bijzondere vondsten, zoals een Hanzeschotel, moeten de bewoners wel rijk geweest zijn. Ook was er een uitgebreid grachtensysteem, waarbij de 6m brede gracht aan de westkant het meest bijzonder was. Nader onderzoek wees echter uit, dat deze gracht een eeuw later gegraven was en hoorde bij een nieuw stenen gebouw dat geheel omgracht was. De bewoners van de boerderij zijn rond 1300 naar dit stenen gebouw verhuisd. Zou dit dan de Vliegenborch zijn geweest? Bij het bouwrijp maken van de grond voor de woningbouw aan de Muggenborch zijn oude fundamenten gevonden en onderzoek bij de sloop van de oude school heeft ook aangetoond dat de fundamenten ouder waren.

 Misschien hebben die bewoners ook wel de Sint Agathakapel laten bouwen die in 1321ingewijd is.

Hieronder een foto die in de Gelderlander stond van de open dag bij de opgraving op 24 sep 2008.

Foto: RAR / collectie Bouwhuis.   
Het voornamelijk uit Kapel-Avezaath afkomstige publiek krijgt uitleg van een archeoloog bij een plattegrond van de oude boerderij.

In de 19de en de eerst helft van de 20ste eeuw is de Richtershof voornamelijk bekend van de kersenboomgaarden. Die waren er trouwens heel erg veel hier in deze streek tot in de jaren 60. Het werd toen steeds moeilijker om plukkers te vinden voor de hoogstambomen en de opbrengsten werden te laag.  Tegenwoordig zijn het arbeidsmigranten die voor de oogst ingezet worden.

Hierbij 2 advertenties over de verkoop van die kersen op het hout, d.w.z. dat de koper moest inschatten hoeveel kersen er aan de bomen hingen. Dat was best een riskante bezigheid, want door het weer kon de oogst mee- of tegenvallen en de spreeuwen waren (en zijn nog steeds) gek op kersen.

Opm.: de herberg van G.J. Vermeulen is nu de MCD-winkel. (Zie ook hoofdstuk bakkerij).

En dan in 2015 is het zover dat de bouw van de eerste woning begint.

(foto Joop Janssen)

En er volgen er meer en zo ziet het er uit in 2019:

(foto Joop Janssen)

En in 2021 is het stuk grond, waar in de dertiende eeuw een grote boerderij stond,  helemaal volgebouwd met huizen:

(foto Joop Janssen)
kapelavezaath.info