Wij zijn deze werkgroep gestart naar aanleiding van de actiepunten uit het Dorpsontwikkelingsplan. Ons doel is verfraaiing en veraangenaming van de leefomgeving, in samenwerking met de dorpsbewoners:

  • Verfraaien (eigen) woonomgeving door particulieren en boeren met aandacht voor streekeigen fruit
  • Aanleg van een klompenpad en/of wandelpaden

We zijn bezig dit te realiseren door:

  • Het opstellen van een beplant
  • Plaatsing van een tweetal bankjes, te weten op de hoek Bergakker/Zoelensestraat en de hoek Moleneind/Krommesteeg.
  • Onderzoek naar de mogelijkheid om een klompenpad aan te leggen, liefst aansluitend op bestaande klompenpaden.
  • N.a.v. een wandeling door ons dorp vast te stellen op welke plaatsen aanplant van (fruit)bomen, planten en struiken het aanzien van ons dorp aantrekkelijker zou kunnen maken.

We hebben al bereikt dat de goedkeuring voor het plaatsen van de bankjes rond is, zodat deze binnenkort geplaatst kunnen worden. Voorts is er contact gelegd met ervaringsdeskundigen uit omliggende dorpen wat betreft klompenpaden. Er is contact met de DKK (Dorpen en Kleine Kernen), de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Gemeente Tiel.

Het zou heel fijn zijn om van u, de bewoners, ondersteuning en hulp te krijgen bij het verwezenlijken van onze plannen! Heeft u interesse of ken je iemand? Laat het ons weten.

kapelavezaath.info