De dorpsraad heeft het initiatief genomen tot het maken van een dorpsontwikkelingsplan. Het doel van dit plan is de leefbaarheid van Kapel-Avezaath op korte en langere termijn te behouden en te verbeteren. Er is hiertoe een werkgroep samengesteld die op 9 juli 2015 officieel van start is gegaan.

De werkgroep onderzoekt wat er leeft in ons dorp en op welk vlak de diverse wensen en pijnpunten liggen. In november 2015 zijn alle bewoners uitgenodigd om middels een enquête hun bijdrage hieraan te leveren. De respons van deze enquête was overweldigend! Inmiddels zijn de resultaten verwerkt en is Het dorpsplan op 7 januari 2016 in Huize Poelzicht gepresenteerd!

Het dorpsplan is hier te downloaden (PDF).

Na het opleveren van Het dorpsplan zijn er werkgroepen geformeerd die zich elk bezig houden met een onderwerp.

Communicatie werkgroep

De werkgroep is van start gegaan naar aanleiding van de actiepunten uit het Dorpsontwikkelingsplan. Ons doel is de verbondenheid in ons dorp te vergroten door informatie door en voor bewoners van Kapel-Avezaath te delen. We doen dit niet alleen via deze website maar ook via Facebook en een digitaal informatiebord bij de MCD, Moleneind 12. We nodigen iedereen van harte uit om informatie, bijzondere verhalen en foto’s te delen. Samen houden we de activiteitenkalender actueel en maken we er een levendige website en Facebookpagina van. Onze Facebookpagina Kapel-Avezaath heeft inmiddels 328 leden en speciaal voor alle ondernemers is er de Facebookpagina Avezaath onderneemt

De werkgroep bestaat op dit moment uit Kim van Mameren, Hetty Bevers, Heleen Junte, Amber Lubbers en Astrid Bamberg. Als er nog bewoners zijn die zich bij ons aan willen sluiten, zijn ze van harte welkom. Teksten, foto’s en ideeën voor de website en vragen en opmerkingen kunt u ons toesturen via redactie@kapelavezaath.info

Website https://www.kapelavezaath.info/

Facebookpagina https://www.facebook.com/groups/KapelAvezaath/Paragraph

Facebookpagina speciaal voor ondernemers https://www.facebook.com/avezaathonderneemt/

Dorpsverfraaiing werkgroep

Wij zijn deze werkgroep gestart naar aanleiding van de actiepunten uit het Dorpsontwikkelingsplan. Ons doel is verfraaiing en veraangenaming van de leefomgeving, in samenwerking met de dorpsbewoners:

  • Verfraaien (eigen) woonomgeving door particulieren en boeren met aandacht voor streekeigen fruit
  • Aanleg van een klompenpad en/of wandelpaden

We zijn bezig dit te realiseren door:

  • Het opstellen van een beplantingsplan
  • Plaatsing van een tweetal bankjes, te weten op de hoek Bergakker/Zoelensestraat en de hoek Moleneind/Krommesteeg.
  • Onderzoek naar de mogelijkheid om een klompenpad aan te leggen, liefst aansluitend op bestaande klompenpaden.
  • N.a.v. een wandeling door ons dorp vast te stellen op welke plaatsen aanplant van (fruit)bomen, planten en struiken het aanzien van ons dorp aantrekkelijker zou kunnen maken.

We hebben al bereikt dat de goedkeuring voor het plaatsen van de bankjes rond is, zodat deze binnenkort geplaatst kunnen worden. Voorts is er contact gelegd met ervaringsdeskundigen uit omliggende dorpen wat betreft klompenpaden. Er is contact met de DKK (Dorpen en Kleine Kernen), de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Gemeente Tiel.

Het zou heel fijn zijn om van u, de bewoners, ondersteuning en hulp te krijgen bij het verwezenlijken van onze plannen! Heeft u interesse of ken je iemand, laat het weten via een mailtje via de website of een berichtje op Facebook.

kapelavezaath.info