Bijdragen door Joop Janssen

De Tol is een heel oud gebouw en was oorspronkelijk een veerhuis. De heerlijkheid Wadenoijen bezat de rechten van de korenmolen, het veer en het veerhuis. Het tolrecht is nogal eens in andere handen overgegaan: verpacht of verkocht. Want voordat er een brug lag over de Linge tussen Kapel-Avezaath en Wadenoijen voer er een veerpontje.  De straat vanaf de Tol tot aan de Linge heette in die tijd dan ook Veerweg. Na de bouw van de eerste brug tussen 1714 en 1738 moest er i.p.v. veergeld tolgeld betaald worden. De tolgaarder woonde meestal in de Tol en hij was ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de brug, die geheel uit hout bestond. Vooral het wegdek  had veel te lijden van de wielen met ijzeren banden van de karren, rijtuigen en wagens. Op deze prentbriefkaart uit 1908 is goed te zien dat er aan het wegdek gewerkt wordt.

In de jaren 30 van de vorige eeuw was Cees v.d. Gaag tolgaarder en omdat menigeen de tol probeerde te ontduiken, had hij een hek dwars over de weg geplaatst.

Foto uit “Gelderland in woord en beeld” uit 1929
Dit is een zeldzame fotokaart van de Tol uit de jaren ’30

Jarenlang werd er geprotesteerd tegen de tolheffing en uiteindelijk werd in 1942 door de Provincie Gelderland de tol afgekocht van A. Boudewijn C.S. te Kerk-Avezaath voor het bedrag van fl. 5333,33

kapelavezaath.info