De Zoelensestraat begint op de driesprong met het Moleneind en het Laageinde en loopt tot aan de Hamsche Brug. Volgens de website Straten in Tiel had de Zoelensestraat in 1809 drie namen: vanaf het Moleneind heette de straat de Achterstraat tot het eind van de huidige Kromme Steeg. Van daar af tot aan de kruising met de Bergakker heette de straat Kromme Steeg. Vanaf dat punt heette de weg Nieuwen Thiel weg.

Villa Nieuwenoord v. Ooyen jr 39
Villa Nieuwenoord v. Ooyen jr 39

Dit is een ansichtkaart uit 1939 van de boerderij Villa Nieuwenoord gelegen aan de Zoelensestraat. De kaart is uitgegeven door “Stiep”H.C. van Ooyen. Aan beide kanten van het toegangshek was een brede sloot. Met de aanleg van de riolering in 1979 zijn deze gedicht. Oudere Avezathers noemen dit stukje Zoelensestraat vaak nog Nieuwenoord.

De Zoelensestraat 1960, uitgave M. van Geerenstein
De Zoelensestraat 1960, uitgave M. van Generaties

Hier een ander deel van de Zoelensestraat uit 1960, uitgave M. van Geerenstein.

Aan de Zoelensestraat bevindt zich ook transportbedrijf E. Boudewijn en Zn.

Het vrachtwagenpark van Evert Boudewijn jaren 50
Foto archief D. Boudewijn. Het vrachtwagenpark van Evert Boudewijn jaren 50

Evert Boudewijn begon in 1939 met het rijden van melkbussen van de boeren naar de melkfabriek met een vrachtauto. Tot die tijd gebeurde dat nog met paard en wagen.

De melkwagen van G.J. van Eck
De melkwagen van G.J. van Eck.
Foto’s collectie Leny Pippel. Beiden van de Twee Sluizen.
D.J. Zwezerijn op de bok van paard en wagen
Eck D.J. Zwezerijn op de bok van paard en wagen

Ook werden er door Evert agrarische producten vervoerd zoals bieten, graan, aardappelen, kunstmest. De zaken gingen goed en rond 1950 had Evert al 4 vrachtauto’s.

In 1957 ging zoon Dick meewerken in het transportbedrijf terwijl zoon Jan zich meer ging toeleggen op de levensmiddelenhandel. Later zou Jan de winkel van Voorthuizen aan het Moleneind overnemen. (Zie ook aflevering Bakkerij).

Het melkrijden raakte door de modernisering van de boerderijen, die de melk in grote tanks opsloegen, afgelopen en er werd overgeschakeld naar andere producten om te vervoeren zoals bielzen, stukgoed, zeecontainers, grondstoffen. Vanaf 1997 werken ook de zoons van Dick in het bedrijf. Ook is er tegenwoordig een wasstraat voor vrachtwagens.

Melken ging vroeger wel even anders dan heden ten dage. Vroeger werden de koeien met de hand gemolken in een emmer. Als de emmer vol was werd de melk overgegoten in een melkbus. De melkbussen werden aan de straat gezet en die werden dan door de melkrijder opgehaald en hij zette ook weer lege bussen terug. Soms brachten de boeren zelf de melkbussen naar de melkfabriek met paard en wagen. De koeien werden twee maal per dag gemolken en de bussen werden dan ook 2 x per dag opgehaald, behalve op zondag, dan maar 1 x. ’s Winters molk men in de stal en in de zomer gewoon in de wei.

Melken
Foto’s archief Joop Janssen
Melken

Tegenwoordig wordt er automatisch gemolken en komen de koeien naar de melkstal, de melk gaat rechtstreeks via leidingen naar een grote koeltank, die met een grote tankwagen geleegd wordt.

Er zat nog een ander transportbedrijf aan de Zoelensestraat n.l. de Firma G.C. Verhoeks.

De eerste mobiele Atlas kranen werden door Hans van Driel op vrachtwagens gebouwd, (zie ook aflevering Dorp). De Fa. Verhoeks zag al gauw de voordelen van deze kranen. Want b.v. funderingen voor nieuwbouwhuizen konden zo veel sneller gegraven worden. Tot dan gebeurde dat nog met schop en kruiwagen. En voor de wederopbouw na de oorlog moest er veel gebouwd worden. Ook werden de kranen gebruikt om in de herfst suikerbieten op vrachtwagens te laden en voor diverse andere werkzaamheden. Dochter Loes kwam op haar vijftiende al op een kraan, doordat ze moest invallen voor haar vader, Gerard, die een gebroken pols had opgelopen.

Loes en Gerard
Loes en Gerard (foto Loes Verhoeks)

Loes mocht op die leeftijd nog niet op de openbare weg autorijden en daarom werd ze naar de plaats van het werk gesleept. Ook gaf Verhoeks demonstraties met de Atlas-kranen voor Hans van Driel. De vrachtwagens zijn legertrucks die door de geallieerden na de tweede wereldoorlog in Rotterdam waren achtergelaten.

De hele Fa. Verhoeks opgesteld bij de nieuwe Atlasfabriek
Foto Loes Verhoeks

Hier staat de hele Fa. Verhoeks opgesteld bij de nieuwe Atlasfabriek op de hoek van de Zoelensestraat met de Provinciale Weg.

V. l.n.r.: Roel van Oort, Gerard Verhoeks, Piet van de Gaag, Riet Verhoeks, Frans Termeer en Loes Verhoeks.

Sinds 1985 heeft Transportbedrijf van Ziel B.V. zich op deze plaats gevestigd.

Luchtfoto asfaltfabriek
foto aangereikt door Jo-anne Pegels

Dit is een luchtfoto van de Zoelensestraat met als hoofdthema de Atlasfabriek (nu Meindertsma). Wat opvalt is het verdwenen kantoorgebouw dat ooit afgebrand is. De kruising met de Provinciale Weg is nog geen rotonde. Ook de oude boerderij met de zeskantige hooiberg van Chris van Eldik stond er toen nog.

Bijdrage van Joop Janssen

kapelavezaath.info