Stichting KIKK

Stichting KIKK, Stichting Kunst en Cultuur in Kerk- en Kapel-Avezaath

  • Verbinden: Dit doen wij door middel van het publiek kennis te laten nemen van kunst en cultuur.
  • Verdiepen: oog hebben voor kwaliteit, actualiteit en educatie. Onder andere ook aandacht te geven aan het in stand houden van de monumentale kerken in beide dorpen.
  • Vernieuwen: innovatief blijven denken en ontwikkelen.


Wij trachten dit doel te bereiken door onder meer het organiseren van de zogenaamde cultuurdagen,  bij voorkeur eens in de twee jaar, in beide dorpen in en rond de beide kerken. Het organiseren en uitvoeren van kunsteducatie op de scholen in beide dorpen. Tijdens de Avezaathse cultuurdagen (drie weekenden in november) geven we gelegenheid aan regionale kunstenaars en amateur kunstenaars tot exposeren en presenteren en kan het publiek in brede zin kunstenaars ontmoeten en kennis nemen van hun werk.

Stichting Kunst en Cultuur in Kerk- en Kapel-Avezaath organiseert om de twee jaar de “Avezaathse Cultuurdagen” Medio januari 2012 is Stichting KIKK opgericht. KIKK staat voor Kunst en cultuur in Kerk- en Kapel-Avezaath. De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers. De belangrijkste doelstelling van de stichting is: het kunst- en cultuurklimaat in de dorpen Kerk- en Kapel-Avezaath te bevorderen, te promoten en te stimuleren en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Zij tracht haar doelstelling te bereiken door:

A. Het organiseren van de “Avezaathse Cultuurdagen” in- en rondom de monumentale kerken van Kerk- en Kapel-Avezaath.
B. Het geven van kunsteducatie op de basisscholen in de beide genoemde dorpen.
C. Het publiek in brede zin de gelegenheid te geven kunstenaars te ontmoeten en kennis te nemen van hun werk.
D. Ruimte te bieden voor amateurkunst.

Contactpersoon:
Roos Ferdinandus
roosferdinandus@hotmail.com

Verder informatie: zie Facebook

kapelavezaath.info