Versterking dorpsraad

Gezocht: mensen die onze dorpsraad willen versterken en mee willen denken over de toekomst van ons dorp.

Eind 2016 is er voor Kapel-Avezaath, in nauw overleg met bewoners, een Dorpsontwikkelingsplan voor de komende jaren opgesteld. Je kunt het op deze website vinden onder Het dorp – Dorpsplan. Het staat vol met mooie ideeën en de Dorpsraad wil hier graag mee aan de slag, samen met bewoners en al bestaande werkgroepen. Daarvoor zijn enthousiaste mensen nodig want de Dorpsraad bestaat op dit moment maar uit 2 leden te weten Cor Oostveen (vz) en Olof Kooij (secr.). Bij deze een oproep aan iedereen die belangstelling heeft om deel uit te maken van de Dorpsraad en samen vorm te geven aan verschillende projecten. Samen zorgen we voor elkaar en voor ons dorp.  

Je kunt je belangstelling kenbaar maken aan Olof Kooij o.kooij@upcmail.nl  of via de redactie van deze website redactie@kapelavezaath.info

kapelavezaath.info