Verslag “Kijk in de wijk”

Op 31 oktober vond “Kijk in de wijk” van de gemeenteraadsleden plaats.

Aanwezig waren gemeenteraadsleden van de Partij voor de Burgers, het CDA en Christenunie. De wijk regisseur, wethouder van ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, ambtenaren van de gemeente met betrekking tot wonen en verkeer. Leden van de dorpsraad en natuurlijk inwoners van Kapel Avezaath.

Er werd begonnen met een wandeling langs speeltuin, kerk en Moleneind. Tijdens de wandeling zijn onderwerpen aangedragen zoals overlast van lachgasballonnen bij de speeltuin, en de verkeersveiligheid bij het Moleneind. Ook werd de kerk even bezocht, en was daar uitleg over de functie van het kerkgebouw binnen het dorp. Bij de MCD werd gekeken naar het nieuwe informatiescherm.

Daarna kwamen we weer samen in de school en hadden er zich nog een aantal dorpsbewoners verzameld.

Het programma ging verder met een presentatie over de woonvisie van de gemeente Tiel. (Zie hieronder de presentatie)

Er waren vragen over seniorenwoningen, en starterswoningen. Hoe kan je de doorstroom bevorderen?

Daarna volgde het onderwerp verkeersveiligheid. Dit nav het verkeersveiligheidsonderzoek dat gedaan is in december 2018. (zie het rapport onder het kopje verkeersveiligheid)

Vraag was wat de gemeente hiermee gedaan heeft of nog kan doen. 

De gemeente vraagt om voorstellen vanuit de bewoners, en wil graag in gesprek met de dorpsraad en de werkgroep verkeersveiligheid. Idee van deze avond was om bewoners bewust te maken van hun snelheid. Dit kan bv door het plaatsen van smilies.

Ook de verbreding van de A15 en de geluidsoverlast kwamen aan de orde.

Aan het einde van de avond bleek er behoefte aan een herhaling hiervan. Gekeken wordt of er in het voorjaar nogmaals een avond georganiseerd kan worden.

Afspraken die deze avond gemaakt zijn worden binnenkort nog bekend gemaakt op de website.


kapelavezaath.info