Nieuwjaars­bijeenkomst 2019

Update, plannen en gezellige borrel tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Donderdagavond 17 januari 2019 was de nieuwjaarsbijeenkomst bij Huize Poelzicht.

Besproken punten tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst:

Welkom door Cor Oostveen, voorzitter van de dorpsraad. De dorpsraad bestaat nu uit twee personen, Cor en Olof Kooij (secretaris). Dit is te weinig om de continuïteit en nieuwe projecten van het dorpsontwikkelingsplan op te pakken. Mochten er mensen in het dorp interesse hebben om zich aan te sluiten bij de dorpsraad graag een mailtje naar: cor.oostveen@planet.nl

De stand van zaken lopende projecten dorpsontwikkelingsplan:

De communicatiewerkgroep.

Er is afgelopen jaar veel gedaan om de communicatie binnen het dorp te verbeteren:

  • Er is een goodiebag voor nieuwe inwoners van het dorp gemaakt waarin informatie over het dorp zit en ondernemers in het dorp iets hebben bijgedragen en kunnen toevoegen. Wil je iets toevoegen aan deze goodiebag, leuk! Neem dan contact op met de redactie: redactie@kapelavezaath.info
  • De website van Kapel-Avezaath is helemaal vernieuwd. Op de homepage is direct een activiteiten agenda te zien. Daarnaast zijn de organisaties zichtbaar en is er ruimte voor ondernemers om zichzelf te laten zien. Onder het kopje “Het dorp” vind je informatie over het dorp, het dorpsontwikkelingsplan, de werkgroepen, veiligheid en de geschiedenis van Kapel-Avezaath.
  • Er komt een digitaal scherm bij de MCD te hangen met daarop de agenda en activiteiten in Kapel-Avezaath. Zodra het scherm binnen is zal deze geplaatst worden.
  • Er is een kaart gedrukt waarop staat wat de communicatiewerkgroep doet. Deze kaart is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst uitgedeeld en bij alle inwoners van Kapel-Avezaath bezorgd.


Verkeersveiligheid

Milenka geeft een korte presentatie over de verkeersveiligheid. Er is door Veilig Verkeer Nederland een onderzoek uitgevoerd over de verkeersveiligheid in het dorp. Hier is een rapport uit gekomen. Dit rapport is hier te downloaden. https://www.kapelavezaath.info/het-dorp/verkeersveiligheid/

Dorpsverfraaiing

Ad geeft een update. Een project voor het dorp is biodiversiteit. Voor dit project dat opgesteld is met ondersteuning van de Provinciale organisatie is cofinanciering aangevraagd bij de gemeente Tiel. deze heeft hierover negatief beslist. En daarmee is dit project -voorlopig- van tafel. Het klompenpad, ook gepresenteerd door Ad. Helaas geldt ook voor dit project zoals voor biodiversiteit dat er geen financiering komt vanuit de gemeente Tiel, dus ook voorlopig van tafel.

Zwervuil

Presentatie van Riet van Buren. Dankzij het initiatief van Riet en Erna Hoogmoed loopt dit project het langst en ongeveer 7 dorpsgenoten werken goed samen om de zwerftroep van de straat en de bermen te houden.
Wil je helpen? Of meer lezen over dit initiatief? Kijk dan op https://www.kapelavezaath.info/dorpsraad/zwerfvuil-vrijwilligers/

Buurtpreventie

Gepresenteerd door Olof Kooij. Na het gebied rond het Moleneind is nu ook Richtershof/Muggenborgh aangesloten bij de buurtpreventie. Er wordt gekeken naar verdere uitbreiding van de buurpreventie-app.

Tot slot, een verassing!

Cor Oostveen bood aan Jetske en Reinder van Huize Poelzicht de eerste zojuist ontvangen AED aan. Deze is gefinancierd dankzij een donatie van Vereniging Steunfonds Bethesda Tiel. Deze AED komt te hangen aan de buitenkant van Poelzicht. Er wordt nog financiering gezocht voor een tweede.

Een korte instructie van Jetske bij gebruik van de AED:

  • Haal de AED van de muur en zet hem aan met de grote knop, de AED verteld vervolgens wat je moet doen
  • Bel 112
  • Volg de instructies van de hulpdiensten

Meer informatie over AED’s het het gebruik is te vinden op: https://www.hartstichting.nl/reanimatie/wat-is-een-aed

kapelavezaath.info