Nieuwe Dorpsraad gezocht

Vind jij het leuk om je voor het dorp in te zetten? En samen te werken aan de toekomst van ons dorp? Lees hieronder de verschillende functies. 


Wat is de dorpsraad?

De dorpsraad is een stichting die als doel heeft: de leefbaarheid in Kapel-Avezaath op allerlei gebieden zo veel en zo goed mogelijk te behartigen en te bevorderen. De leefbaarheid in ons dorp wordt bepaald door drie pijlers:

• de sociale omgang met elkaar 

• dorpsfaciliteiten en -ontwikkeling 

• zorg en welzijn

Binnen deze pijlers is de dorpsraad aanspreekpunt voor de bewoners, de gemeente, verenigingen en partijen.
 

Wat doet de dorpsraad?

Op dit moment bestaat de dorpsraad uit twee personen: Cor Oostveen en Olof Kooij. De primaire taak van het bestuur is uitvoering geven aan de projecten uit het Dorpsontwikkelingsplan.
Voor deze projecten zijn verschillende werkgroepen opgezet, zoals de werkgroepen verkeersveiligheid, dorpsverfraaiing, zwerfafval en communicatie. En het leuke hiervan is dat je werk direct zichtbaar is.

Wil je meer weten over de dorpsraad en de lopende projecten? Kijk dan eens op www.kapelavezaath.info/dorpsplan

Waarom zijn we op zoek naar leden voor de Dorpsraad?

Cor en Olof willen graag stoppen en nu zijn er nog geen nieuwe leden om het werk over te nemen. Cor wil in het voorjaar van 2020 stoppen, Olof wil graag 2020 aanblijven om zo nieuwe mensen wegwijs te maken en te helpen voor een goede overdracht. 

Wat gebeurt er als Olof en Cor stoppen en er geen nieuwe leden bij komen?

• Het bestuur wordt opgeven (bij de KvK)

• Opheffing stichting en rekening

• De overige werkgroepen gaan zweven

• Er ontstaat een onwenselijke situatie


Daarom zijn we op zoek naar jou!

Om het dorp verder te helpen, zijn we op zoek naar versterking. 

• Ben je betrokken bij het dorp?

• Woon je in Kapel-Avezaath?

• Neem je graag initiatief? 

• Kun je goed verbinden tussen bewoners?

• Vind je het leuk om samen te werken met de verschillende werkgroepen?

• Ben je bereid je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel? 

• Ben je bereid hier gemiddeld 2 uur per week aan te besteden? 


Ja geantwoord? Lees dan de verschillende functies die beschikbaar zijn!


Wie zoeken we? 

Voor een goed functionerende dorpsraad, is het belangrijk om verschillende functies te vullen.


1. Voorzitter: de voorzitter is het gezicht van de stichting, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

• Leiden van de vergaderingen van het bestuur;

• Initiatieven nemen;

• Coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden;

• Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.


2. Secretaris: de secretaris is het aanspreekpunt van het bestuur. Zijn of haar taken zijn:

• Beheren van correspondentie;

• Maken van notulen van vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen;


3. Penningmeester: de penningmeester beheert het geld van de stichting. Zijn of haar taken zijn:

• Bijhouden van de financiën;

• Doen en ontvangen van betalingen;

• Maken van het financieel jaarverslag en een begroting;

• Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.


4. Projectmanagement: de projectmanager houdt overzicht over de lopende projecten binnen het dorp. Zijn of haar taken zijn:

• Aanspreekpunt voor de werkgroepen;

• Aansturen en coördineren van de werkgroepen.


5. Algemeen bestuurslid: mede verantwoordelijk voor de invulling van de doelstellingen en activiteiten van de Dorpsraad. Zijn of haar taken zijn: 

• Bevordert de samenwerking tussen verenigingen en andere partijen;

• Leiding geven aan (tijdelijke) commissies;

• Denkt actief mee over het beleid; 

• Signaleert problemen en draagt oplossingen aan;

• Bewaakt mede de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen.


Naast deze functies bestaat het bestuur uit iemand uit de werkgroep communicatie. Deze persoon is een aantal keer per jaar aanwezig bij de bestuursvergaderingen. 


Heb je interesse of wil je meer weten? 

Neem dan contact op met Cor of Olof of spreek ze persoonlijk aan. 

Cor Oostveen – 06- 2247 6702 of mail naar: cor.oostveen@planet.nl

Olof Kooij – 06- 3002 5433 of mail naar: o.kooij@upcmail.nl

kapelavezaath.info