Kapel-Avezaath heeft 2020 ingeluid

Kapel-Avezaath heeft 2020 ingeluid met een gezellige nieuwjaarsborrel in Poelzicht. De bewoners wensen elkaar nog een gelukkig nieuwjaar en de beste wensen. De avond is gestart met koffie en thee en er is een grote opkomst van zo’n 80 mensen. Cor Oostveen bijt de spits af door op een stoel te klimmen en iedereen welkom te heten. Hij vertelt dat iedere werkgroep vanavond aan het woord komt om te vertellen welke successen er het afgelopen jaar bereikt zijn en wat er aankomend jaar gerealiseerd gaat worden.

Werkgroep Communicatie is trots op het informatiescherm dat up-to-date draait bij de MCD en is gekoppeld aan de website. Aankomend jaar wil de werkgroep nog een extra scherm plaatsen. De leesbaarheid van het scherm heeft de aandacht. De website: www.kapelavezaath.info draait goed met daarop leuke weetjes over vroeger, informatie van organisaties en ondernemers en een agenda met activiteiten in het dorp. Ook de Facebook-pagina’s Kapel-Avezaath en Avezaath Onderneemt zijn goed lopende pareltjes die gevolgd worden door veel bewoners. Tot slot wil de werkgroep Communicatie Riet van Buren bedanken voor het rondbrengen van de goody bags naar nieuwe bewoners van Kapel-Avezaath met daarin informatie en goodies van organisaties uit Kapel-Avezaath.

Werkgroep Zwerfafval is trots op de vrijwilligers die regelmatig met prikstokken proberen het dorp zo mooi en aantrekkelijk mogelijk te houden door afval op te ruimen. De organisatie hierachter is groter dan je misschien verwacht en wordt gedaan met liefde voor het prachtige Kapel-Avezaath.

Werkgroep Dorpsverfraaiing is natuurlijk trots op de natuur in het dorp. Er wordt over veel acties nagedacht en overlegt. Eind vorig jaar heeft deze werkgroep haar plannen uitgebreid gepresenteerd tijdens een goed bezochte informatieavond in de Agatha Capel.

Werkgroep verkeersveiligheid is trots op de overleggen met de gemeente, waarin ze nu hebben bereikt dat het dorp een enquête mag invullen die gebruikt gaat worden bij de aanpassingen in het dorp. Het is de bedoeling dat Kapel-Avezaath veilig blijft, ook voor onze kleinste bewoners die graag buiten komen.

Werkgroep buurtpreventie mag met trots vertellen dat de derde Buurtpreventie App opgericht mag worden. Het duurt niet lang meer voor het hele dorp ervoor zorgt dat iedereen hier veilig kan wonen. Dit is iets wat we samen voor elkaar krijgen en daar mogen we trots op zijn. Bij de Buurtpreventie Apps zijn ook Politie, Avri en de Gemeente betrokken.

Werkgroep AED heeft vorig jaar de eerste AED opgehangen bij Poelzicht. Dit jaar mag er gejuicht worden, want de tweede AED is binnen en wordt zo spoedig mogelijk opgehangen op de Zoelensestraat. Op die manier dekken ze een groter geheel in Kapel-Avezaath en zoals iedereen weet: iedere seconde telt op zo’n moment.

De Oranjevereniging doet een oproep om steun te ontvangen bij de organisatie van het Oranjefeest. Ze doen dit al sinds 1959 met veel plezier en dit willen ze graag blijven doen.

Tot slot doet Cor een oproep voor leden voor een nieuwe Dorpsraad. Er worden flyers uitgedeeld waarop de verschillende functies worden beschreven die nodig zijn in een Dorpsraad. De eerste enthousiaste aanmelding is al binnen en we hopen op nog meer!

Iedereen is helemaal op de hoogte en dan is het tijd voor een lekkere borrel!
Om half elf gaat iedereen op huis aan en kijken we terug op een geslaagde en gezellige avond. 2020 is begonnen!

Foto’s: Ron Vink

kapelavezaath.info