Bijeenkomst wethouder en wijkregisseur

14 juli 2021, Kapel-Avezaath

Aanwezig: Ben Brink (wethouder) Elly van Schaik (wijkregisseur) Crispijn Roos (verkeersveiligheid) Leon Kooij (dorpsverfraaiing) Riet van Buuren en Erna Hoogmoed (zwerfafval) Judith de Groot (dorpsraad)

Woensdag 30 juni 2021 zijn Wethouder Ben Brink en wijkregisseur Elly van Schaik op bezoek geweest in Kapel Avezaath. In verband met de corona regels hebben we deze keer voor gekozen om in een kleine groep bij elkaar te komen. Vanuit de werkgroepen waren er 1 of 2 mensen bij de bijeenkomst. 
We hebben gesproken over het rapport van de werkgroep verkeersveiligheid en de prioriteiten die hieruit naar voren zijn gekomen. Dinsdag 29 juni is hierover een apart gesprek geweest met de verkeersdeskundigen van de gemeente. Een volgende stap is om met omwonenden in gesprek te gaan. 

Ook hebben we het gehad over de plannen rondom dorpsverfraaiing/biodiversiteit waaronder het planten van knotwilgen en het herinrichten van het plantsoen op de hoek Bergakker Zoelensestraat. 
De wethouder bracht het nieuws dat de Cambier v Nootenschool het schoolgebouw als dependance gaat gebruiken in het nieuwe schooljaar. Vanuit de dorpsraad gaan we contact op nemen met de directeur om een aantal zaken af te stemmen. 

De overlast van zwerfafval in het dorp en de jongeren op het pleintje was ook gespreksonderwerp. Er is inmiddels een gesprek geweest vanuit de dorpsraad met de wijkagente en binnenkort stelt zij zich voor aan het dorp via social media. We beseffen dat we op dit moment niet iedereen in het dorp bereiken omdat niet iedereen gebruik maakt van social media. We hopen dat we in het najaar weer een dorpsbijeenkomst kunnen houden zodat we weer directe met elkaar in gesprek kunnen.

kapelavezaath.info