Bezorgde bewoners vragen aandacht voor plannen ontsluitingsweg Passewaaij

Een groep bezorgde dorpsbewoners en belanghebbenden heeft de discussie rondom de ontsluitingsweg van Passewaaij gevolgd. Ze concluderen dat er ook een ontsluitingsweg langs Kapel-Avezaath als optie is aangepast die opnieuw als reële mogelijkheid overwogen wordt. Ze vinden dit om meerdere redenen geen goed plan. De dorpsbewoners en belanghebbenden hebben zich verenigd in een werkgroep en hebben een website gemaakt waarop meer informatie te vinden is. 

Ze hebben de dorpsraad een ingezonden brandbrief gestuurd. Hiermee willen ze aandacht vragen en informeren over de plannen aan de dorpsbewoners.

Kijk voor meer informatie op hun website: https://www.nee834.nl/

De brief is hieronder te lezen


U heeft het waarschijnlijk al opgemerkt: langs de provinciale weg hangen grote spandoeken met de tekst: ‘Geen extra asfalt hier, Passewaaij verdient een eigen ontsluitingsweg.’ 

Al jaren wordt er gesproken over een derde noodzakelijke ontsluitingsweg voor de wijk Passewaaij, wat tevens een derde noodzakelijke ontsluitingsweg voor Tiel betekent. Dit is essentieel voor een vlotte en veilige verkeersdoorstroming, alsmede voor de veiligheid van de bewoners van Passewaaij in geval van noodsituaties. Dagelijks staan de bewoners van Passewaaij in de file, en het verkeer veroorzaakt aanzienlijke overlast voor de bewoners langs de rondweg Passewaaij en sluipverkeer op de Lingedijk / Lingeweg in Wadenoijen. Dit brengt ook onveilige situaties voor fietsers met zich mee. Daarnaast geeft dit vertraging voor de hulpdiensten. Kortom, die derde ontsluitingsweg voor Tiel is echt noodzakelijk! De belofte voor deze weg werd gedaan aan de bewoners van Passewaaij sinds de eerste woning daar werd gebouwd. 

Het bestuur van Tiel heeft vijf mogelijke tracés voorgesteld, en schrijft hierover op hun website het volgende: 

Westelijke ontsluitingsweg 

Door de groei van het aantal auto’s en nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen wordt het steeds drukker op de bestaande wegen naar en van onze gemeente. Voor een goede bereikbaarheid, ook in de toekomst, onderzoeken we of we een nieuwe weg aan kunnen leggen. We noemen dit de westelijke ontsluitingsweg. 

Onderstaande redenen verduidelijken nogmaals waarom we dit onderzoek doen. 

 • We willen onze stad en onze dorpen goed bereikbaar houden. En sluipverkeer door het buitengebied zoveel mogelijk voorkomen. 
 • We willen dat vrachtwagens van en naar de bedrijven in het buitengebied zo weinig mogelijk over de smalle wegen in het buitengebied rijden. Daardoor verbetert ook de verkeersveiligheid, met name van fietsers, op deze wegen. 
 • Door een nieuwe westelijke ontsluitingsweg hoeft het verkeer van en naar Tiel tussen Geldermalsen en Tiel-West niet meer over de A15 en de provinciale weg N834 te rijden. Daarmee dragen we ons steentje bij aan het oplossen van de files op die wegen.” 

Waar zou de nieuwe weg kunnen komen? 

Uit een eerder verkennend onderzoek zijn vier mogelijke tracés (routes) voor de westelijke ontsluitingsweg naar voren gekomen: 

 • Een tracé door het gebied ten noorden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel; 
 • Een tracé zo dicht mogelijk tegen de zuidkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel; 
 • Een tracé door het gebied ten zuiden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel, verder van de spoorlijn af; 
 • Een tracé tussen buurt 8 in Passewaaij en de toekomstige buurt 9, dat verder evenwijdig loopt met de Ophemertsestraat en de Nieuweweg. 

Daarnaast onderzoeken we als ‘nulplusalternatief’ ook of het mogelijk is de provinciale weg (N834, van en naar de A15) zo te verbeteren waardoor een nieuwe weg misschien niet nodig is.” 

Op onderstaande overzichtskaart staan de tracés aangegeven. 

Copyright gemeente Tiel 

Tot grote verbazing heeft het bestuur van Tiel in het voorjaar van 2023 plan 1B geïntroduceerd. Dit plan 1B houdt in dat er geen derde ontsluitingsweg komt, maar dat de provinciale weg wordt verbreed tot vier rijstroken vanaf snelweg A15 (McDonald’s) tot aan de rotonde bij de Berenkuil. Dit plan is tot op heden niet openbaar vermeld op de website van de gemeente. Dit plan 1B zou leiden tot een snelweg van de ene file naar de andere, de reistijd tussen Passewaaij en de A15 wordt niet verbeterd met dit alternatief, de inwoners van Tiel en vooral Passewaaij staan nog steeds in de file. De aanleg van alternatief zal ook veel verkeershinder opleveren voor minimaal 1 jaar, maar waarschijnlijk langer. Belanghebbenden werden pas in oktober 2023 geïnformeerd tijdens een bijeenkomst, waarbij een groot deel niet eens was uitgenodigd. Tijdens een tweede besloten bijeenkomst met een kleine groep mensen, samengesteld via loting uit een kleine groep mensen aangewezen door de gemeente, werd het voorgestelde plan gepresenteerd door Ingenieursbureau Movares. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat meerdere bedrijven en woningen zouden moeten verdwijnen vanwege dit plan en dat er geen draagvlak is voor plan 1B. 

Uiteindelijk moeten we ons afvragen: is dit wel een goed plan? 

 • De verkeersopstopping zal nog steeds bestaan richting de rotonde bij de Berenkuil. Wij staan nog steeds in de file. 
 • De rondweg van Passewaaij zal nog steeds zware verkeersoverlast ervaren, vooral wanneer de nieuwe wijk in Passewaaij gereed is. 
 • Het sluipverkeer op de Lingedijk in Wadenoijen zal toenemen. 
 • Er zal meer overlast zijn van geluid en luchtvervuiling voor de bewoners van Kapel-Avezaath, Thedingsweert en de wijk Rauwenhof. 
 • Er is nog geen milieukundig onderzoek uitgevoerd, dus de geschatte kosten zijn niet gerechtvaardigd. 
 • De kosten van dit plan en zelfs de exacte indeling zijn nog niet duidelijk gemaakt door Ingenieursbureau Movares. 
 • Bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen op de Betuwelijn of met een schip op de Waal, zitten de inwoners van Tiel als ratten in de val, een echte 3e ontsluitingsweg is daarvoor de enige goede optie. 

Begin februari zal de gemeenteraad van Tiel op advies van de wethouder een besluit nemen over welk tracé verder onderzocht zal worden. Dit zal de koers bepalen voor welk plan uiteindelijk zal worden uitgevoerd. 

Wij hopen dat er een verstandige keuze wordt gemaakt en dat optie 3, 4 of 5 wordt gekozen: een echte derde ontsluitingsweg die om Wadenoijen heen loopt, in plaats van erdoorheen. 

Indien de gemeenteraad kiest voor optie 1B, wat vier rijstroken op de provinciale weg inhoudt, kiezen zij voor een ondoordacht, kostbaar plan dat geen problemen oplost. Dit plan neemt de veiligheid van de bewoners van Passewaaij en omgeving niet serieus en brengt meer ‘sluipverkeer’ en daarmee geluidsoverlast en vervuiling voor de inwoners van Kapel-Avezaath, Rauwenhof, Thedingsweert en natuurlijk Passewaaij met zich mee. Bovendien zal de verkeerssituatie voor fietsers in het buitengebied niet veiliger worden. 

Wat kunt u doen

 • Praten erover, informeer iedereen. Velen in Kapel-Avezaath, Wadenoijen, Rauwenhof en Passewaaij zijn niet op de hoogte. De gemeente heeft de informatie weliswaar openbaar gemaakt, maar plan 1B staat niet vermeld en in het drukke leven van mensen kan deze belangrijke informatie gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Het laatste nieuws kunt u lezen op onze website www.nee834.nl 
 • Benader uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad ze zitten er immers namens ons allemaal. 
 • Op 31 januari aanwezig zijn bij de informatieve commissie vergadering op het gemeentehuis in Tiel, om 19:30 uur. 

We hebben nog ongeveer 3 weken de tijd, dus laat uw mening horen. 

www.nee834.nl

kapelavezaath.info