Basisschool ‘De Hoge Hof’

Geschiedenis

De Hoge Hof is een veilige, sfeervolle plek, waar op basis van respect voor elkaar, kinderen leren en verantwoordelijkheid wordt bijgebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met hun individuele verschillen. Tevens wordt er geappelleerd aan de zelfstandigheid van de leerlingen en wordt hen de ruimte gegeven en worden de kinderen gestimuleerd om hun capaciteiten maximaal te ontplooien.

Door de wet op het basisonderwijs van 1 augustus 1985 kwam het voortbestaan van de combinatie van de toenmalige lagere school “De Hoge Hof” plus kleuterschool de “Appeltjeshof” aan een zijden draadje te hangen. De school telde namelijk niet het benodigde aantal leerlingen (71). Mede door toedoen van de op 1 augustus 1989 opgerichte Schoolvereniging “De Hoge Hof” werd daarom de school omgezet in een school voor algemeen bijzonder onderwijs. De school werd daardoor geheel zelfstandig met een eigen bestuur gevormd uit ouders. 

In 2007 is de school verbouwd en uitgebreid tot een multifunctioneel dorpscentrum. Februari 2008 vond de officiële opening plaats. Het gebouw draagt de naam “de Toverboom”.

In de Toverboom zijn de basisschool de Hoge Hof en belangenvereniging 

De Toverbal gehuisvest. De naam verwijst naar de Toverboom aan de Zoelensestraat. 

Op 1 juli 2010 vond bestuursoverdracht plaats: Schoolvereniging “De Hoge Hof” werd overgedragen aan de Stichting BasisBuren voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs.

Actualiteit

Doelstelling: Wij stellen ons ten doel kwalitatief goed onderwijs te bieden. Door persoonlijke aandacht dragen wij bij aan de ontplooiing en mogelijkheden en talenten van ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd. Wij werken in een sfeer van geborgenheid en veiligheid.

Tegelijkertijd staat ons onderwijs midden in de wereld: binnen de klas is er aandacht voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Bij het lesgeven maken wij gebruik van moderne leerboeken, spelmateriaal en hulpmiddelen, waaronder computers. 

Wij werken aan deze missie door de leerlingen:

  • algemeen basisvaardigheden aan te leren, zowel cognitief als instrumenteel
  • sociale vaardigheden aan te leren
  • te laten zien en ervaren hoe ze hun vrije tijd kunnen indelen
  • adaptief onderwijs (onderwijs op maat) aan te bieden
  • een veilige omgeving te bieden
  • Deze missie is een leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en relationeel beleid. Ook bij het vormgeven van ons financieel en materieel beleid speelt onze missie een rol.

Informatie

Uitgebreidere informatie vindt u op onze website. Daarop kunt u o.a. door onze maandelijkse nieuwsbrieven ons reilen en zeilen volgen.

Algemeen bijzondere basisschool De Hoge Hof

Hoge Hof 2A
4013 NL Kapel-Avezaath

Ilse van Heuckelum 
Locatieleider De Hoge Hof
T. 0344 661615
E. info@dehogehof.nl
www.dehogehof.nl

Activiteiten: basisonderwijs

Aantal leerlingen schooljaar 2018-2019 is 55.